Kontakt

INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS, s.r.o.
Dubská cesta 2242
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovensko

Tel.: +421 41 381 25 26
E-mail: info(at)iaw.sk

IČO: 45 668 485
DIČ: SK 202 307 4526
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, ods: 53295/L

 

INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS, LLC
225 W. Washington Street, Suite 2200
Chicago, IL 60606 USA

Phone.: +1 872 209 1490
E-mail: info(at)iaw.sk

ID: 81- 4541125