Služby

subdodávateľské montážne a elektromontážne práce:

  • montáž dopravníkových pásov, výškových regálov, kompletizácia automatizačných celkov v logistických centrách
  • montáž, inštalácia a zapájanie zariadení prevažne v strojárskom a automobilovom priemysle
  • montáž vodných stavieb, protipovodňových zariadení a častí čističiek odpadových vôd
  • montáž, demontáž a remont oceľových konštrukcií
  • výškové práce
  • kvalifikované paličské a zváračské práce rôznymi metódami
  • inštalácia a zapájanie robotov pre automatizáciu
  • údržba a servis na mechanických a elektrických zariadeniach
  • montáž a údržba kabeláže v priemyselných objektoch