Vyberte váš jazyk

vodne stavby

Požiadavky plníme podľa noriem a štandardov

Kladieme veľký dôraz na plnenie vysokých kvalitatívnych nárokov za dodržania termínov. Zároveň sa snažíme vykonávať prácu s čo najmenším zásahom do životného prostredia.

Plníme zákazky po celom svete

Sme k dispozícii zákazníkom po celom svete – máme skúsenosti z projektov v Nemecku, Anglicku, Fínsku, Dánsku, Vietname aj zo Spojených štátov, kde sme vstúpili na strojársky trh.