Vyberte váš jazyk

Neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti sú zváračské a paličské práce. Naši certifikovaní zvárači spĺňajú všetky nároky kladené na túto profesiu.

Pracujeme na tých najnáročnejších zákazkách

Práce vykonávame vždy podľa presných technických požiadaviek a za dodržania všetkých štandardov. Ak máte záujem, kontaktujte nás.