Vyberte váš jazyk

Pri vykonávaní montážnych a demontážnych prác vynakladáme maximálne úsilie na plnenie vysokých kvalitatívnych nárokov a dodržiavanie termínov jednotlivých projektov. Neoddeliteľnou súčasťou našej práce a snahy o dosiahnutie jednotlivých projektových cieľov je ochrana a čo najmenší zásah do životného prostredia. Náš skúsený tým montérov spĺňa aj tie najzložitejšie úlohy našich zákazníkov po celom svete.

Pracujeme na tých najnáročnejších zákazkách

Práce vykonávame vždy podľa presných technických požiadaviek a za dodržania všetkých štandardov. Ak máte záujem, kontaktujte nás.